Reklamační řád

Reklamační řád a uplatnění reklamace

V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. 

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Odstoupení od smlouvy u kosmetických produktů se řídí podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (vracení zboží), § 1837, písm. g - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud zboží vyňal z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Alergická reakce není důvodem k odstoupení od smlouvy, ani k reklamaci, vždy doporučujeme nejprve produkty vyzkoušet ve formě testerů. Ke každé takovéto situaci však přistupujeme individuálně. Prosím, kontaktujte nás na emailu: info©essente.cz

Při uplatnění reklamace se vždy snažíme vyjít spotřebiteli vstříc.

Reklamační řád je podrobně popsán v Obchodních podmínkách v bodě 7 -  PRÁVA Z VADNÉHO.

Pro reklamaci můžete využít také Formulář pro reklamaci poskytovaný z naší strany.

 

Záruční doba

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do...".

Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např. je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od otevření.Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.